Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "economics" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "икономика" на български език

EnglishBulgarian

Economics

[Икономика]
/ɛkənɑmɪks/

noun

1. The branch of social science that deals with the production and distribution and consumption of goods and services and their management

  synonym:
 • economics
 • ,
 • economic science
 • ,
 • political economy

1. Клонът на социалните науки, който се занимава с производството и разпространението и потреблението на стоки и услуги и тяхното управление

  синоним:
 • икономика
 • ,
 • икономическа наука
 • ,
 • политическа икономия

Examples of using

He studied economics at college.
Той учеше икономика в колежа.