Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dynamite" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "динамит" на български език

EnglishBulgarian

Dynamite

[Динамит]
/daɪnəmaɪt/

noun

1. An explosive containing nitrate sensitized with nitroglycerin absorbed on wood pulp

  synonym:
 • dynamite

1. Експлозив, съдържащ нитрат, сенсибилизиран с нитроглицерин, абсорбиран върху дървесна маса

  синоним:
 • динамит

verb

1. Blow up with dynamite

 • "The rock was dynamited"
  synonym:
 • dynamite

1. Взриви с динамит

 • "„скалата беше динамизирана“"
  синоним:
 • динамит