Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "durable" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "трайна" на български език

EnglishBulgarian

Durable

[Траен]
/dʊrəbəl/

adjective

1. Existing for a long time

 • "Hopes for a durable peace"
 • "A long-lasting friendship"
  synonym:
 • durable
 • ,
 • lasting
 • ,
 • long-lasting
 • ,
 • long-lived

1. Съществува от дълго време

 • "Се надява на траен мир"
 • "Дълготрайно приятелство"
  синоним:
 • издръжлив
 • ,
 • траен
 • ,
 • дълготраен
 • ,
 • дълголетен

2. Capable of withstanding wear and tear and decay

 • "Durable denim jeans"
  synonym:
 • durable
 • ,
 • long-wearing

2. Способни да издържат на износване и разложение

 • "Трайни дънкови дънки"
  синоним:
 • издръжлив
 • ,
 • дълго носещ

3. Very long lasting

 • "Less durable rocks were gradually worn away to form valleys"
 • "The perdurable granite of the ancient appalachian spine of the continent"
  synonym:
 • durable
 • ,
 • indestructible
 • ,
 • perdurable
 • ,
 • undestroyable

3. Много дълготраен

 • "По-малко издръжливи скали постепенно се износваха, за да образуват долини"
 • "Издръжливият гранит на древния апалачийски гръбначен стълб на континента"
  синоним:
 • издръжлив
 • ,
 • неразрушим
 • ,
 • пердикулярен