Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dune" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "дюн" на български език

EnglishBulgarian

Dune

[Дюна]
/dun/

noun

1. A ridge of sand created by the wind

 • Found in deserts or near lakes and oceans
  synonym:
 • dune
 • ,
 • sand dune

1. Гребен от пясък, създаден от вятъра

 • Открити в пустини или в близост до езера и океани
  синоним:
 • дюна
 • ,
 • пясъчна дюна