Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dubious" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "съмнителен" на български език

EnglishBulgarian

Dubious

[Съмнителен]
/dubiəs/

adjective

1. Fraught with uncertainty or doubt

 • "They were doubtful that the cord would hold"
 • "It was doubtful whether she would be admitted"
 • "Dubious about agreeing to go"
  synonym:
 • doubtful
 • ,
 • dubious

1. Изпълнен с несигурност или съмнение

 • "Те се съмняваха, че кабелът ще издържи"
 • "Съмнително беше дали тя ще бъде допусната"
 • "Съмнително да се съгласиш да отидеш"
  синоним:
 • съмнително

2. Open to doubt or suspicion

 • "The candidate's doubtful past"
 • "He has a dubious record indeed"
 • "What one found uncertain the other found dubious or downright false"
 • "It was more than dubitable whether the friend was as influential as she thought"- karen horney
  synonym:
 • doubtful
 • ,
 • dubious
 • ,
 • dubitable
 • ,
 • in question(p)

2. Отворен за съмнение или подозрение

 • "Съмнителното минало на кандидата"
 • "Той наистина има съмнително досие"
 • "Това, което единият намери за несигурно, другият намери за съмнително или направо невярно"
 • "Беше повече от съмнително дали приятелката е толкова влиятелна, колкото си мислеше" - карън хорни
  синоним:
 • съмнително
 • ,
 • във въпрос (p)

3. Not convinced

 • "They admitted the force of my argument but remained dubious"
  synonym:
 • dubious

3. Не убеден

 • "Признаха силата на аргумента ми, но останаха съмнителни"
  синоним:
 • съмнително