Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dripping" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "капе" на български език

EnglishBulgarian

Dripping

[Капе]
/drɪpɪŋ/

noun

1. A liquid (as water) that flows in drops (as from the eaves of house)

  synonym:
 • dripping
 • ,
 • drippage

1. Течност ( като вода ), която тече в капки ( от стрехите на къщата )

  синоним:
 • капе
 • ,
 • капково

2. The sound of a liquid falling drop by drop

 • "The constant sound of dripping irritated him"
  synonym:
 • drip
 • ,
 • dripping

2. Звукът на падаща течност пада капка по капка

 • "Постоянният звук от капене го дразни"
  синоним:
 • капе

adverb

1. Extremely wet

 • "Dripping wet"
 • "Soaking wet"
  synonym:
 • soaking
 • ,
 • sopping
 • ,
 • dripping

1. Изключително мокър

 • "Капе мокро"
 • "Накисване мокро"
  синоним:
 • накисване
 • ,
 • капе