Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Dreadful на български език

EnglishBulgarian

Dreadful

/drɛdfəl/

adjective

1. Causing fear or dread or terror

 • "The awful war"
 • "An awful risk"
 • "Dire news"
 • "A career or vengeance so direful that london was shocked"
 • "The dread presence of the headmaster"
 • "Polio is no longer the dreaded disease it once was"
 • "A dreadful storm"
 • "A fearful howling"
 • "Horrendous explosions shook the city"
 • "A terrible curse"
  synonym:
 • awful
 • ,
 • dire
 • ,
 • direful
 • ,
 • dread(a)
 • ,
 • dreaded
 • ,
 • dreadful
 • ,
 • fearful
 • ,
 • fearsome
 • ,
 • frightening
 • ,
 • horrendous
 • ,
 • horrific
 • ,
 • terrible

1. Причинявайки страх или ужас или ужас

 • "Ужасната война"
 • "Ужасен риск"
 • "Ужасни новини"
 • "Кариера или отмъщение толкова ужасно, че лондон беше шокиран"
 • "Ужасното присъствие на директора"
 • "Полиомиелитът вече не е страховитата болест, каквато беше някога"
 • "Ужасна буря"
 • "Страшен вой"
 • "Ужасни експлозии разтърсиха града"
 • "Ужасно проклятие"
синоним:
 • ужасен,
 • ужасен,
 • ужасен,
 • ужас ( a ),
 • ужасен,
 • ужасен,
 • страхлив,
 • страховит,
 • плашещо,
 • ужасен,
 • ужасяващ,
 • страшен

2. Exceptionally bad or displeasing

 • "Atrocious taste"
 • "Abominable workmanship"
 • "An awful voice"
 • "Dreadful manners"
 • "A painful performance"
 • "Terrible handwriting"
 • "An unspeakable odor came sweeping into the room"
  synonym:
 • atrocious
 • ,
 • abominable
 • ,
 • awful
 • ,
 • dreadful
 • ,
 • painful
 • ,
 • terrible
 • ,
 • unspeakable

2. Изключително лошо или недоволно

 • "Зверски вкус"
 • "Гнусна изработка"
 • "Ужасен глас"
 • "Ужасни маниери"
 • "Болезнено изпълнение"
 • "Ужасен почерк"
 • "Неописуема миризма дойде в стаята"
синоним:
 • зверски,
 • гнусен,
 • ужасен,
 • ужасен,
 • болезнен,
 • страшен,
 • неописуем

3. Very unpleasant

  synonym:
 • dreadful

3. Много неприятно

синоним:
 • ужасен

Examples of using

I had a dreadful dream last night.
Тая нощ сънувах ужасен сън.