Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Dread на български език

EnglishBulgarian

Dread

/drɛd/

noun

1. Fearful expectation or anticipation

 • "The student looked around the examination room with apprehension"
  synonym:
 • apprehension
 • ,
 • apprehensiveness
 • ,
 • dread

1. Страшно очакване или очакване

 • "Студентът огледа изпитната зала със страх"
  синоним:
 • задържане
 • ,
 • всеобхватност
 • ,
 • ужас

verb

1. Be afraid or scared of

 • Be frightened of
 • "I fear the winters in moscow"
 • "We should not fear the communists!"
  synonym:
 • fear
 • ,
 • dread

1. Страхувайте се или се плашете

 • Да се плашим
 • "Страхувам се от зимите в москва"
 • "Не трябва да се страхуваме от комунистите!"
  синоним:
 • страх
 • ,
 • ужас

adjective

1. Causing fear or dread or terror

 • "The awful war"
 • "An awful risk"
 • "Dire news"
 • "A career or vengeance so direful that london was shocked"
 • "The dread presence of the headmaster"
 • "Polio is no longer the dreaded disease it once was"
 • "A dreadful storm"
 • "A fearful howling"
 • "Horrendous explosions shook the city"
 • "A terrible curse"
  synonym:
 • awful
 • ,
 • dire
 • ,
 • direful
 • ,
 • dread(a)
 • ,
 • dreaded
 • ,
 • dreadful
 • ,
 • fearful
 • ,
 • fearsome
 • ,
 • frightening
 • ,
 • horrendous
 • ,
 • horrific
 • ,
 • terrible

1. Причинявайки страх или ужас или ужас

 • "Ужасната война"
 • "Ужасен риск"
 • "Ужасни новини"
 • "Кариера или отмъщение толкова ужасно, че лондон беше шокиран"
 • "Ужасното присъствие на директора"
 • "Полиомиелитът вече не е страховитата болест, каквато беше някога"
 • "Ужасна буря"
 • "Страшен вой"
 • "Ужасни експлозии разтърсиха града"
 • "Ужасно проклятие"
  синоним:
 • ужасен
 • ,
 • ужасен
 • ,
 • ужасен
 • ,
 • ужас ( a )
 • ,
 • ужасен
 • ,
 • ужасен
 • ,
 • страхлив
 • ,
 • страховит
 • ,
 • плашещо
 • ,
 • ужасен
 • ,
 • ужасяващ
 • ,
 • страшен