Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "domination" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "доминиране" на български език

EnglishBulgarian

Domination

[Доминиране]
/dɑməneʃən/

noun

1. Social control by dominating

  synonym:
 • domination

1. Социален контрол чрез доминиране

  синоним:
 • господство

2. Power to dominate or defeat

 • "Mastery of the seas"
  synonym:
 • domination
 • ,
 • mastery
 • ,
 • supremacy

2. Сила за доминиране или поражение

 • "Владеене на моретата"
  синоним:
 • господство
 • ,
 • майсторство
 • ,
 • върховенство