Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Doldrums на български език

EnglishBulgarian

Doldrums

/doʊldrəmz/

noun

1. A state of inactivity (in business or art etc)

 • "Economic growth of less than 1% per year is considered to be economic stagnation"
  synonym:
 • stagnation
 • ,
 • stagnancy
 • ,
 • doldrums

1. Състояние на бездействие ( в бизнеса или изкуството и т.н. )

 • "Икономическият растеж под 1% годишно се счита за икономическа стагнация"
  синоним:
 • застой
 • ,
 • застой
 • ,
 • затруднено положение

2. A belt of calms and light winds between the northern and southern trade winds of the atlantic and pacific

  synonym:
 • doldrums

2. Колан от успокояващи и леки ветрове между северните и южните търговски ветрове на атлантическия и тихия океан

  синоним:
 • затруднено положение