Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dogmatism" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "догматизъм" на български език

EnglishBulgarian

Dogmatism

[Догматизъм]
/dɑgmətɪzəm/

noun

1. The intolerance and prejudice of a bigot

    synonym:
  • bigotry
  • ,
  • dogmatism

1. Нетърпимостта и предразсъдъците на фанатик

    синоним:
  • фанатизъм
  • ,
  • догматизъм