Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Divorce на български език

EnglishBulgarian

Divorce

/dɪvɔrs/

noun

1. The legal dissolution of a marriage

  synonym:
 • divorce
 • ,
 • divorcement

1. Законното прекратяване на брака

  синоним:
 • развод
 • ,
 • развод

verb

1. Part

 • Cease or break association with
 • "She disassociated herself from the organization when she found out the identity of the president"
  synonym:
 • disassociate
 • ,
 • dissociate
 • ,
 • divorce
 • ,
 • disunite
 • ,
 • disjoint

1. Част

 • Прекратяване или прекъсване на връзката с
 • "„тя се отдели от организацията, когато разбра самоличността на президента“"
  синоним:
 • разединявам
 • ,
 • discociate
 • ,
 • развод
 • ,
 • разединете
 • ,
 • disjoint

2. Get a divorce

 • Formally terminate a marriage
 • "The couple divorced after only 6 months"
  synonym:
 • divorce
 • ,
 • split up

2. Вземете развод

 • Официално прекратява брака
 • "„двойката се разведе след само 6 месеца“"
  синоним:
 • развод
 • ,
 • раздели се

Examples of using

I heard Tom is filing for divorce.
Чух, че Том ще подава молба за развод.
She wants a divorce.
Тя иска да се разведе.
She wants a divorce.
Тя иска развод.