Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Divert на български език

EnglishBulgarian

Divert

/daɪvərt/

verb

1. Turn aside

 • Turn away from
  synonym:
 • deviate
 • ,
 • divert

1. Отклони

 • Отвърнете се
  синоним:
 • отклонявам
 • ,
 • отклонявам

2. Send on a course or in a direction different from the planned or intended one

  synonym:
 • divert

2. Изпратете на курс или в посока, различна от планираната или планираната

  синоним:
 • отклонявам

3. Occupy in an agreeable, entertaining or pleasant fashion

 • "The play amused the ladies"
  synonym:
 • amuse
 • ,
 • divert
 • ,
 • disport

3. Заемат по приятен, забавен или приятен начин

 • "„играта забавлява дамите“"
  синоним:
 • забава
 • ,
 • отклонявам
 • ,
 • disport

4. Withdraw (money) and move into a different location, often secretly and with dishonest intentions

  synonym:
 • divert
 • ,
 • hive off

4. Изтеглете ( пари ) и се преместете на друго място, често тайно и с нечестни намерения

  синоним:
 • отклонявам
 • ,
 • кошер