Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Ditch на български език

EnglishBulgarian

Ditch

/dɪʧ/

noun

1. A long narrow excavation in the earth

  synonym:
 • ditch

1. Дълъг тесен разкоп в земята

  синоним:
 • канавка

2. Any small natural waterway

  synonym:
 • ditch

2. Всеки малък естествен воден път

  синоним:
 • канавка

verb

1. Forsake

 • "Ditch a lover"
  synonym:
 • ditch

1. Изостави

 • "Копач любовник"
  синоним:
 • канавка

2. Throw away

 • "Chuck these old notes"
  synonym:
 • chuck
 • ,
 • ditch

2. Изхвърлям

 • "„чък тези стари бележки“"
  синоним:
 • патронник
 • ,
 • канавка

3. Sever all ties with, usually unceremoniously or irresponsibly

 • "The company dumped him after many years of service"
 • "She dumped her boyfriend when she fell in love with a rich man"
  synonym:
 • dump
 • ,
 • ditch

3. Прекъснете всички връзки с, обикновено безцеремонно или безотговорно

 • "„компанията го изхвърли след много години служба“"
 • "Тя изхвърли гаджето си, когато се влюби в богат мъж"
  синоним:
 • сметище
 • ,
 • канавка

4. Make an emergency landing on water

  synonym:
 • ditch

4. Направете аварийно кацане на вода

  синоним:
 • канавка

5. Crash or crash-land

 • "Ditch a car"
 • "Ditch a plane"
  synonym:
 • ditch

5. Катастрофа или катастрофа

 • "Качка кола"
 • "Изкопаване на самолет"
  синоним:
 • канавка

6. Cut a trench in, as for drainage

 • "Ditch the land to drain it"
 • "Trench the fields"
  synonym:
 • trench
 • ,
 • ditch

6. Изрежете окоп, както за дренаж

 • "Изкопайте земята, за да я източите"
 • "Изкоп на полетата"
  синоним:
 • окоп
 • ,
 • канавка