Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "distraction" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "разсейване" на български език

EnglishBulgarian

Distraction

[Разсейване]
/dɪstrækʃən/

noun

1. Mental turmoil

 • "He drives me to distraction"
  synonym:
 • distraction

1. Психични сътресения

 • "Той ме кара да се разсейвам"
  синоним:
 • разсейване

2. An obstacle to attention

  synonym:
 • distraction

2. Пречка за вниманието

  синоним:
 • разсейване

3. An entertainment that provokes pleased interest and distracts you from worries and vexations

  synonym:
 • beguilement
 • ,
 • distraction

3. Забавление, което предизвиква доволен интерес и ви разсейва от притеснения и раздразнения

  синоним:
 • заблуда
 • ,
 • разсейване

4. The act of distracting

 • Drawing someone's attention away from something
 • "Conjurers are experts at misdirection"
  synonym:
 • distraction
 • ,
 • misdirection

4. Актът на разсейване

 • Отдалечаване на нечие внимание от нещо
 • "Конюзерите са експерти по неправилно насочване"
  синоним:
 • разсейване
 • ,
 • заблуда