Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Distract на български език

EnglishBulgarian

Distract

/dɪstrækt/

verb

1. Draw someone's attention away from something

 • "The thief distracted the bystanders"
 • "He deflected his competitors"
  synonym:
 • distract
 • ,
 • deflect

1. Привлечете вниманието на някого от нещо

 • "„крадецът разсея наблюдателите“"
 • "„той отклони конкурентите си“"
синоним:
 • разсейване,
 • отклонявам

2. Disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or alarmed

 • "She was rather perturbed by the news that her father was seriously ill"
  synonym:
 • perturb
 • ,
 • unhinge
 • ,
 • disquiet
 • ,
 • trouble
 • ,
 • cark
 • ,
 • distract
 • ,
 • disorder

2. Смущавайте ума или правете неприятно или причинявайте притеснение или тревожност

 • "Тя беше доста смутена от новината, че баща й е тежко болен"
синоним:
 • смут,
 • Unhinge,
 • disquiet,
 • проблем,
 • кора,
 • разсейване,
 • разстройство