Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "distinctive" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "отличителен" на български език

EnglishBulgarian

Distinctive

[Отличителен]
/dɪstɪŋktɪv/

adjective

1. Of a feature that helps to distinguish a person or thing

 • "Jerusalem has a distinctive middle east flavor"- curtis wilkie
 • "That is typical of you!"
  synonym:
 • distinctive
 • ,
 • typical

1. На характеристика, която помага да се разграничи човек или нещо

 • "Йерусалим има отличителен близкоизточен привкус" - къртис уилки
 • "Това е типично за теб!"
  синоним:
 • отличителен
 • ,
 • типично

2. Capable of being classified

  synonym:
 • classifiable
 • ,
 • distinctive

2. Може да бъде класифициран

  синоним:
 • класифицируем
 • ,
 • отличителен

Examples of using

Japan has many distinctive traits.
Япония има много отличителни черти.