Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disrupt" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "разрушаване" на български език

EnglishBulgarian

Disrupt

[Разстройвам]
/dɪsrəpt/

verb

1. Make a break in

 • "We interrupt the program for the following messages"
  synonym:
 • interrupt
 • ,
 • disrupt
 • ,
 • break up
 • ,
 • cut off

1. Направете почивка

 • "„прекъсваме програмата за следните съобщения“"
  синоним:
 • прекъсване
 • ,
 • раздели се
 • ,
 • отрязани

2. Throw into disorder

 • "This event disrupted the orderly process"
  synonym:
 • disrupt

2. Хвърлете в разстройство

 • "„това събитие наруши подредения процес“"
  синоним:
 • прекъсване

3. Interfere in someone else's activity

 • "Please don't interrupt me while i'm on the phone"
  synonym:
 • interrupt
 • ,
 • disrupt

3. Намесвайте се в нечия друга дейност

 • "„моля, не ме прекъсвайте, докато съм по телефона“"
  синоним:
 • прекъсване