Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dismissal" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "уволнение" на български език

EnglishBulgarian

Dismissal

[Уволнение]
/dɪsmɪsəl/

noun

1. A judgment disposing of the matter without a trial

  synonym:
 • judgment of dismissal
 • ,
 • judgement of dismissal
 • ,
 • dismissal

1. Решение за разпореждане с въпроса без съдебен процес

  синоним:
 • решение за уволнение
 • ,
 • уволнение

2. Official notice that you have been fired from your job

  synonym:
 • dismissal
 • ,
 • dismission
 • ,
 • pink slip

2. Официално известие, че сте уволнени от работата си

  синоним:
 • уволнение
 • ,
 • недопускане
 • ,
 • розов фиш

3. Permission to go

 • The sending away of someone
  synonym:
 • dismissal

3. Разрешение за отиване

 • Изпращането на някого
  синоним:
 • уволнение

4. The termination of someone's employment (leaving them free to depart)

  synonym:
 • dismissal
 • ,
 • dismission
 • ,
 • discharge
 • ,
 • firing
 • ,
 • liberation
 • ,
 • release
 • ,
 • sack
 • ,
 • sacking

4. Прекратяването на нечия работа ( оставяйки ги свободни да заминат )

  синоним:
 • уволнение
 • ,
 • недопускане
 • ,
 • изхвърляне
 • ,
 • стрелба
 • ,
 • освобождение
 • ,
 • освобождаване
 • ,
 • чувал