Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Disgraceful на български език

EnglishBulgarian

Disgraceful

/dɪsgresfəl/

adjective

1. Giving offense to moral sensibilities and injurious to reputation

 • "Scandalous behavior"
 • "The wicked rascally shameful conduct of the bankrupt"- thackeray
 • "The most shocking book of its time"
  synonym:
 • disgraceful
 • ,
 • scandalous
 • ,
 • shameful
 • ,
 • shocking

1. Отдаване на обида на морални усещания и вредно за репутацията

 • "Скандално поведение"
 • "Нечестивото злобно срамно поведение на фалиралия" - такерай
 • "Най-шокиращата книга на своето време"
  синоним:
 • позорно
 • ,
 • скандален
 • ,
 • срамно
 • ,
 • шокиращ

2. (used of conduct or character) deserving or bringing disgrace or shame

 • "Man...has written one of his blackest records as a destroyer on the oceanic islands"- rachel carson
 • "An ignominious retreat"
 • "Inglorious defeat"
 • "An opprobrious monument to human greed"
 • "A shameful display of cowardice"
  synonym:
 • black
 • ,
 • disgraceful
 • ,
 • ignominious
 • ,
 • inglorious
 • ,
 • opprobrious
 • ,
 • shameful

2. ( използва се за поведение или характер ) заслужава или носи позор или срам

 • "Човек ... е написал един от най-черните си записи като разрушител на океанските острови" - рейчъл карсън
 • "Безсмислено отстъпление"
 • "Славно поражение"
 • "Опростен паметник на човешката алчност"
 • "Срамно проявяване на малодушие"
  синоним:
 • черен
 • ,
 • позорно
 • ,
 • безсмислен
 • ,
 • безславен
 • ,
 • опростен
 • ,
 • срамно