Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "disentangle" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "дисентангъл" на български език

EnglishBulgarian

Disentangle

[Разпръсквам]
/dɪsəntæŋgəl/

verb

1. Release from entanglement of difficulty

 • "I cannot extricate myself from this task"
  synonym:
 • extricate
 • ,
 • untangle
 • ,
 • disentangle
 • ,
 • disencumber

1. Освобождаване от заплитане на трудност

 • "„не мога да се освободя от тази задача“"
  синоним:
 • изтръпвам
 • ,
 • разпънка
 • ,
 • разединител
 • ,
 • disencumber

2. Extricate from entanglement

 • "Can you disentangle the cord?"
  synonym:
 • disentangle
 • ,
 • unsnarl
 • ,
 • straighten out

2. Извличане от заплитане

 • "Можете ли да разедините кабела?"
  синоним:
 • разединител
 • ,
 • Unsnarl
 • ,
 • изправете се

3. Free from involvement or entanglement

 • "How can i disentangle myself from her personal affairs?"
  synonym:
 • disinvolve
 • ,
 • disembroil
 • ,
 • disentangle

3. Без участие или заплитане

 • "Как мога да се разгранича от личните й дела?"
  синоним:
 • дезинфекцирайте
 • ,
 • disembroil
 • ,
 • разединител

4. Separate the tangles of

  synonym:
 • unwind
 • ,
 • disentangle

4. Отделете заплитанията на

  синоним:
 • отвърнете
 • ,
 • разединител

5. Smoothen and neaten with or as with a comb

 • "Comb your hair before dinner"
 • "Comb the wool"
  synonym:
 • comb
 • ,
 • comb out
 • ,
 • disentangle

5. Изгладете и почистете с или като с гребен

 • "Гребете косата си преди вечеря"
 • "Гребете вълната"
  синоним:
 • гребен
 • ,
 • гребете
 • ,
 • разединител