Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discuss" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "обсъждане" на български език

EnglishBulgarian

Discuss

[Обсъждам]
/dɪskəs/

verb

1. To consider or examine in speech or writing

 • "The author talks about the different aspects of this question"
 • "The class discussed dante's `inferno'"
  synonym:
 • discourse
 • ,
 • talk about
 • ,
 • discuss

1. Да разгледа или разгледа в реч или писмено

 • "„авторът говори за различните аспекти на този въпрос“"
 • "„класът обсъждаше„ inferno “на данте'"
  синоним:
 • дискурс
 • ,
 • говори за
 • ,
 • обсъждам

2. Speak with others about (something)

 • Talk (something) over in detail
 • Have a discussion
 • "We discussed our household budget"
  synonym:
 • hash out
 • ,
 • discuss
 • ,
 • talk over

2. Говори с други за ( нещо )

 • Говорете ( нещо ) подробно
 • Имат дискусия
 • "„обсъждахме бюджета на домакинствата си“"
  синоним:
 • хеш навън
 • ,
 • обсъждам
 • ,
 • говори

Examples of using

I know it's kind of late, but would you mind if I came over now? I have something I need to discuss with you.
Знам, че е малко късно, но ще имаш ли нещо против, ако дойда у вас? Има нещо, за което трябва да разговарям с тебе.
I have something personal to discuss with you.
Трябва да обсъдя нещо лично с Вас.
I have something personal to discuss with you.
Трябва да обсъдя нещо лично с тебе.