Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Discriminate на български език

EnglishBulgarian

Discriminate

/dɪskrɪmənet/

verb

1. Recognize or perceive the difference

  synonym:
 • discriminate
 • ,
 • know apart

1. Разпознайте или възприемете разликата

  синоним:
 • дискриминира
 • ,
 • знам отделно

2. Treat differently on the basis of sex or race

  synonym:
 • discriminate
 • ,
 • separate
 • ,
 • single out

2. Се отнасяйте по различен начин въз основа на пол или раса

  синоним:
 • дискриминира
 • ,
 • отделен
 • ,
 • единичен

3. Distinguish

 • "I could not discriminate the different tastes in this complicated dish"
  synonym:
 • discriminate

3. Разграничаване

 • "„не можах да различа различните вкусове в това сложно ястие“"
  синоним:
 • дискриминира

adjective

1. Marked by the ability to see or make fine distinctions

 • "Discriminate judgments"
 • "Discriminate people"
  synonym:
 • discriminate

1. Белязана от способността да се виждат или правят фини разграничения

 • "Дискриминиращи решения"
 • "Дискриминиращи хора"
  синоним:
 • дискриминира