Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discrepancy" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "разминаване" на български език

EnglishBulgarian

Discrepancy

[Несъответствие]
/dɪskrɛpənsi/

noun

1. A difference between conflicting facts or claims or opinions

 • "A growing divergence of opinion"
  synonym:
 • discrepancy
 • ,
 • disagreement
 • ,
 • divergence
 • ,
 • variance

1. Разлика между противоречиви факти или твърдения или мнения

 • "Нарастващо разминаване в мненията"
  синоним:
 • несъответствие
 • ,
 • несъгласие
 • ,
 • дивергенция
 • ,
 • дисперсия

2. An event that departs from expectations

  synonym:
 • discrepancy
 • ,
 • variance
 • ,
 • variant

2. Събитие, което се отклонява от очакванията

  синоним:
 • несъответствие
 • ,
 • дисперсия
 • ,
 • вариант