Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discourage" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "отвращение" на български език

EnglishBulgarian

Discourage

[Обезсърчавам]
/dɪskərɪʤ/

verb

1. Try to prevent

 • Show opposition to
 • "We should discourage this practice among our youth"
  synonym:
 • deter
 • ,
 • discourage

1. Опитайте се да предотвратите

 • Покажете противопоставяне на
 • "„трябва да обезкуражим тази практика сред нашите младежи“"
  синоним:
 • възпиращ
 • ,
 • обезсърчаване

2. Deprive of courage or hope

 • Take away hope from
 • Cause to feel discouraged
  synonym:
 • discourage

2. Лишава се от смелост или надежда

 • Отнемете надежда от
 • Причина да се чувствате обезкуражени
  синоним:
 • обезсърчаване

3. Admonish or counsel in terms of someone's behavior

 • "I warned him not to go too far"
 • "I warn you against false assumptions"
 • "She warned him to be quiet"
  synonym:
 • warn
 • ,
 • discourage
 • ,
 • admonish
 • ,
 • monish

3. Увещание или съвет по отношение на нечие поведение

 • "Предупредих го да не отива твърде далеч"
 • "„предупреждавам ви срещу неверни предположения“"
 • "Тя го предупреди да мълчи"
  синоним:
 • предупреждавам
 • ,
 • обезсърчаване
 • ,
 • admonish
 • ,
 • monish