Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "discomfort" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "дискомфорт" на български език

EnglishBulgarian

Discomfort

[Неудобство]
/dɪskəmfərt/

noun

1. The state of being tense and feeling pain

  synonym:
 • discomfort
 • ,
 • uncomfortableness

1. Състоянието на напрежение и усещане за болка

  синоним:
 • дискомфорт
 • ,
 • неудобство

2. An uncomfortable feeling of mental painfulness or distress

  synonym:
 • discomfort
 • ,
 • soreness
 • ,
 • irritation

2. Неудобно усещане за психическа болезненост или страдание

  синоним:
 • дискомфорт
 • ,
 • болезненост
 • ,
 • дразнене