Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Directive на български език

EnglishBulgarian

Directive

/dərɛktɪv/

noun

1. A pronouncement encouraging or banning some activity

 • "The boss loves to send us directives"
  synonym:
 • directive

1. Произнасяне, насърчаващо или забраняващо някаква дейност

 • "Шефът обича да ни изпраща директиви"
  синоним:
 • директива

adjective

1. Showing the way by conducting or leading

 • Imposing direction on
 • "Felt his mother's directing arm around him"
 • "The directional role of science on industrial progress"
  synonym:
 • directing
 • ,
 • directional
 • ,
 • directive
 • ,
 • guiding

1. Показване на пътя чрез провеждане или водене

 • Налагане на посока на
 • "Почувствах режисьорската ръка на майка му около него"
 • "Насочената роля на науката за индустриалния прогрес"
  синоним:
 • насочване
 • ,
 • насочен
 • ,
 • директива
 • ,
 • ръководство