Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dignify" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "достойни" на български език

EnglishBulgarian

Dignify

[Достойни]
/dɪgnəfaɪ/

verb

1. Confer dignity or honor upon

 • "He was dignified with a title"
  synonym:
 • ennoble
 • ,
 • dignify

1. Придайте достойнство или чест на

 • "Беше достоен със заглавие"
  синоним:
 • облагороден
 • ,
 • достойни

2. Raise the status of

 • "I shall not dignify this insensitive remark with an answer"
  synonym:
 • dignify

2. Повишаване статута на

 • "Няма да удостоя тази безчувствена забележка с отговор"
  синоним:
 • достойни