Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Digit на български език

EnglishBulgarian

Digit

/dɪʤət/

noun

1. One of the elements that collectively form a system of numeration

 • "0 and 1 are digits"
  synonym:
 • digit
 • ,
 • figure

1. Един от елементите, които колективно образуват система на номериране

 • "0 и 1 са цифри"
  синоним:
 • цифра
 • ,
 • фигура

2. The length of breadth of a finger used as a linear measure

  synonym:
 • finger
 • ,
 • fingerbreadth
 • ,
 • finger's breadth
 • ,
 • digit

2. Дължината на широчината на пръста, използвана като линейна мярка

  синоним:
 • пръст
 • ,
 • fingerbreadth
 • ,
 • широчина на пръста
 • ,
 • цифра

3. A finger or toe in human beings or corresponding body part in other vertebrates

  synonym:
 • digit
 • ,
 • dactyl

3. Пръст или пръст на крака при хора или съответната част от тялото в други гръбначни животни

  синоним:
 • цифра
 • ,
 • дактил