Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Dictum на български език

EnglishBulgarian

Dictum

/dɪktəm/

noun

1. An authoritative declaration

  synonym:
 • pronouncement
 • ,
 • dictum
 • ,
 • say-so

1. Авторитетна декларация

  синоним:
 • произнасяне
 • ,
 • dictum
 • ,
 • кажи така

2. An opinion voiced by a judge on a point of law not directly bearing on the case in question and therefore not binding

  synonym:
 • obiter dictum
 • ,
 • dictum

2. Становище, изразено от съдия по правен въпрос, който не засяга пряко въпросния случай и следователно не е обвързващ

  синоним:
 • obiter dictum
 • ,
 • dictum