Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "diagram" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "диаграма" на български език

EnglishBulgarian

Diagram

[Диаграма]
/daɪəgræm/

noun

1. A drawing intended to explain how something works

 • A drawing showing the relation between the parts
  synonym:
 • diagram

1. Рисунка, предназначена да обясни как работи нещо

 • Чертеж, показващ връзката между частите
  синоним:
 • диаграма

verb

1. Make a schematic or technical drawing of that shows interactions among variables or how something is constructed

  synonym:
 • diagram
 • ,
 • plot

1. Направете схематичен или технически чертеж, който показва взаимодействията между променливите или как е конструирано нещо

  синоним:
 • диаграма
 • ,
 • парцел