Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Deviate на български език

EnglishBulgarian

Deviate

/diviet/

noun

1. A person whose behavior deviates from what is acceptable especially in sexual behavior

  synonym:
 • pervert
 • ,
 • deviant
 • ,
 • deviate
 • ,
 • degenerate

1. Човек, чието поведение се отклонява от това, което е приемливо, особено при сексуално поведение

синоним:
 • извратеняк,
 • девиант,
 • отклонявам,
 • изродени

verb

1. Turn aside

 • Turn away from
  synonym:
 • deviate
 • ,
 • divert

1. Отклони

 • Отвърнете се
синоним:
 • отклонявам,
 • отклонявам

2. Be at variance with

 • Be out of line with
  synonym:
 • deviate
 • ,
 • vary
 • ,
 • diverge
 • ,
 • depart

2. Бъдете в разрез с

 • Бъдете извън линия с
синоним:
 • отклонявам,
 • варира,
 • разминаване,
 • заминавам

3. Cause to turn away from a previous or expected course

 • "The river was deviated to prevent flooding"
  synonym:
 • deviate

3. Причина да се отклони от предишен или очакван курс

 • "„реката беше отклонена, за да предотврати наводнението“"
синоним:
 • отклонявам

adjective

1. Markedly different from an accepted norm

 • "Aberrant behavior"
 • "Deviant ideas"
  synonym:
 • aberrant
 • ,
 • deviant
 • ,
 • deviate

1. Значително различен от приетата норма

 • "Аберрантно поведение"
 • "Девиантни идеи"
синоним:
 • аберрантен,
 • девиант,
 • отклонявам