Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Deuce на български език

EnglishBulgarian

Deuce

/dus/

noun

1. A tie in tennis or table tennis that requires winning two successive points to win the game

  synonym:
 • deuce

1. Равенство в тениса или тениса на маса, което изисква спечелване на две последователни точки, за да спечелите играта

синоним:
 • двойка

2. The cardinal number that is the sum of one and one or a numeral representing this number

  synonym:
 • two
 • ,
 • 2
 • ,
 • II
 • ,
 • deuce

2. Кардиналното число, което е сумата от едно и едно или число, представляващо това число

синоним:
 • две,
 • 2,
 • II,
 • двойка

3. A word used in exclamations of confusion

 • "What the devil"
 • "The deuce with it"
 • "The dickens you say"
  synonym:
 • devil
 • ,
 • deuce
 • ,
 • dickens

3. Дума, използвана при възклицания на объркване

 • "Какъв дявол"
 • "Двойката с него"
 • "Пикенците, които казваш"
синоним:
 • дявол,
 • двойка,
 • Дикенс

4. One of the four playing cards in a deck that have two spots

  synonym:
 • deuce
 • ,
 • two

4. Една от четирите игрални карти в тесте, които имат две петна

синоним:
 • двойка,
 • две