Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deter" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "разтърсва" на български език

EnglishBulgarian

Deter

[Възпирам]
/dɪtər/

verb

1. Try to prevent

 • Show opposition to
 • "We should discourage this practice among our youth"
  synonym:
 • deter
 • ,
 • discourage

1. Опитайте се да предотвратите

 • Покажете противопоставяне на
 • "„трябва да обезкуражим тази практика сред нашите младежи“"
  синоним:
 • възпиращ
 • ,
 • обезсърчаване

2. Turn away from by persuasion

 • "Negative campaigning will only dissuade people"
  synonym:
 • dissuade
 • ,
 • deter

2. Отвърнете се с убеждаване

 • "„отрицателната кампания само ще разубеди хората“"
  синоним:
 • разубеждавам
 • ,
 • възпиращ