Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Destructive на български език

EnglishBulgarian

Destructive

/dɪstrəktɪv/

adjective

1. Causing destruction or much damage

  • "A policy that is destructive to the economy"
  • "Destructive criticism"
    synonym:
  • destructive

1. Причиняване на унищожаване или много щети

  • "Политика, която е разрушителна за икономиката"
  • "Разрушителна критика"
    синоним:
  • разрушителен