Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Destination на български език

EnglishBulgarian

Destination

/dɛstəneʃən/

noun

1. The place designated as the end (as of a race or journey)

 • "A crowd assembled at the finish"
 • "He was nearly exhausted as their destination came into view"
  synonym:
 • finish
 • ,
 • destination
 • ,
 • goal

1. Мястото, определено като край ( като на състезание или пътуване )

 • "Тълпа, събрана на финала"
 • "Той беше почти изтощен, когато дестинацията им се виждаше"
синоним:
 • финал,
 • дестинация,
 • гол

2. The ultimate goal for which something is done

  synonym:
 • destination
 • ,
 • terminus

2. Крайната цел, за която се прави нещо

синоним:
 • дестинация,
 • край

3. Written directions for finding some location

 • Written on letters or packages that are to be delivered to that location
  synonym:
 • address
 • ,
 • destination
 • ,
 • name and address

3. Писмени указания за намиране на някакво местоположение

 • Написани на писма или пакети, които трябва да бъдат доставени до това място
синоним:
 • адрес,
 • дестинация,
 • име и адрес

Examples of using

The city is gaining popularity as a major tourist destination.
Градът спечелва популярност като главна туристическа дестинация.
They made straight for their destination.
Те се отправиха направо към целта си.