Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Despair на български език

EnglishBulgarian

Despair

/dɪspɛr/

noun

1. A state in which all hope is lost or absent

 • "In the depths of despair"
 • "They were rescued from despair at the last minute"
 • "Courage born of desperation"
  synonym:
 • despair
 • ,
 • desperation

1. Държава, в която всяка надежда е загубена или липсва

 • "В дълбините на отчаянието"
 • "Те бяха спасени от отчаяние в последния момент"
 • "Смелост, родена от отчаяние"
  синоним:
 • отчаяние
 • ,
 • отчаяние

2. The feeling that everything is wrong and nothing will turn out well

 • "They moaned in despair and dismay"
 • "One harsh word would send her into the depths of despair"
  synonym:
 • despair

2. Усещането, че всичко не е наред и нищо няма да се окаже добре

 • "Стенеха в отчаяние и ужас"
 • "Една сурова дума би я изпратила в дълбините на отчаянието"
  синоним:
 • отчаяние

verb

1. Abandon hope

 • Give up hope
 • Lose heart
 • "Don't despair--help is on the way!"
  synonym:
 • despair

1. Изостави надеждата

 • Се откажете от надеждата
 • Загуби сърце
 • "Не се отчайвайте - помощта е на път!"
  синоним:
 • отчаяние

Examples of using

He lapsed into despair after that accident.
Той изпадна в отчаяние след инцидента.
I was often seized by despair.
Често бях обладаван от отчаяние.