Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "designing" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "дизайн" на български език

EnglishBulgarian

Designing

[Проектиране]
/dɪzaɪnɪŋ/

noun

1. The act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan)

 • "He contributed to the design of a new instrument"
  synonym:
 • design
 • ,
 • designing

1. Актът на изработване на формата на нещо (като чрез правене на скица, схема или план)

 • "Той допринесе за проектирането на нов инструмент"
  синоним:
 • дизайн
 • ,
 • проектиране

adjective

1. Concealing crafty designs for advancing your own interest

 • "A selfish and designing nation obsessed with the dark schemes of european intrigue"- w.churchill
 • "A scheming wife"
 • "A scheming gold digger"
  synonym:
 • designing
 • ,
 • scheming

1. Прикриване на хитри дизайни за насърчаване на собствения ви интерес

 • "Егоистична и проектираща нация, обсебена от тъмните схеми на европейските интриги" - у.чърчил
 • "Интригуваща съпруга"
 • "Хитър златотърсач"
  синоним:
 • проектиране
 • ,
 • интриги