Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Deputy на български език

EnglishBulgarian

Deputy

/dɛpjəti/

noun

1. Someone authorized to exercise the powers of sheriff in emergencies

  synonym:
 • deputy
 • ,
 • deputy sheriff

1. Някой, упълномощен да упражнява правомощията на шерифа при извънредни ситуации

  синоним:
 • заместник
 • ,
 • заместник шериф

2. An assistant with power to act when his superior is absent

  synonym:
 • deputy
 • ,
 • lieutenant

2. Асистент със сила да действа, когато неговият началник отсъства

  синоним:
 • заместник
 • ,
 • лейтенант

3. A member of the lower chamber of a legislative assembly (such as in france)

  synonym:
 • deputy

3. Член на долната камара на законодателно събрание (, като например във франция )

  синоним:
 • заместник

4. A person appointed to represent or act on behalf of others

  synonym:
 • deputy
 • ,
 • surrogate

4. Лице, назначено да представлява или действа от името на другите

  синоним:
 • заместник
 • ,
 • сурогат