Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Depressing на български език

EnglishBulgarian

Depressing

/dɪprɛsɪŋ/

adjective

1. Causing sad feelings of gloom and inadequacy

 • "The economic outlook is depressing"
 • "Something cheerless about the room"
 • "A moody and uncheerful person"
 • "An uncheerful place"
  synonym:
 • depressing
 • ,
 • cheerless
 • ,
 • uncheerful

1. Предизвиква тъжни чувства на мрак и неадекватност

 • "Икономическата перспектива е потискаща"
 • "Нещо весело в стаята"
 • "Настроен и безчувствен човек"
 • "Безбожно място"
  синоним:
 • потискащ
 • ,
 • безгрижен
 • ,
 • непокорен