Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Deportation на български език

EnglishBulgarian

Deportation

/dipɔrteʃən/

noun

1. The act of expelling a person from their native land

 • "Men in exile dream of hope"
 • "His deportation to a penal colony"
 • "The expatriation of wealthy farmers"
 • "The sentence was one of transportation for life"
  synonym:
 • exile
 • ,
 • deportation
 • ,
 • expatriation
 • ,
 • transportation

1. Актът за изгонване на човек от родния им край

 • "Мъже в изгнание мечтаят за надежда"
 • "Депортирането му в наказателна колония"
 • "Експатриране на заможни фермери"
 • "Изречението беше транспортно за цял живот"
  синоним:
 • изгнание
 • ,
 • депортиране
 • ,
 • експатриране
 • ,
 • транспорт

2. The expulsion from a country of an undesirable alien

  synonym:
 • deportation

2. Експулсирането от страна на нежелан пришълец

  синоним:
 • депортиране