Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Departure на български език

EnglishBulgarian

Departure

/dɪpɑrʧər/

noun

1. The act of departing

  synonym:
 • departure
 • ,
 • going
 • ,
 • going away
 • ,
 • leaving

1. Актът на заминаване

синоним:
 • тръгване,
 • тръгвам,
 • заминавайки,
 • тръгване

2. A variation that deviates from the standard or norm

 • "The deviation from the mean"
  synonym:
 • deviation
 • ,
 • divergence
 • ,
 • departure
 • ,
 • difference

2. Вариант, който се отклонява от стандарта или нормата

 • "Отклонението от средната стойност"
синоним:
 • отклонение,
 • дивергенция,
 • тръгване,
 • разлика

3. Euphemistic expressions for death

 • "Thousands mourned his passing"
  synonym:
 • passing
 • ,
 • loss
 • ,
 • departure
 • ,
 • exit
 • ,
 • expiration
 • ,
 • going
 • ,
 • release

3. Евфемични изрази за смъртта

 • "Хиляди скърбяха за преминаването му"
синоним:
 • минаващ,
 • загуба,
 • тръгване,
 • изход,
 • изтичане,
 • тръгвам,
 • освобождаване

Examples of using

We put off the departure till tomorrow.
Отложихме заминаването за утре.
We were compelled to put off our departure.
Нашето заминаване беше отложено.