Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dent" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "dent" на български език

EnglishBulgarian

Dent

[Зъб]
/dɛnt/

noun

1. An appreciable consequence (especially a lessening)

 • "It made a dent in my bank account"
  synonym:
 • dent

1. Значително следствие ( особено намаляване на )

 • "Направи вдлъбнатина в банковата ми сметка"
синоним:
 • вдлъбнатина

2. A depression scratched or carved into a surface

  synonym:
 • incision
 • ,
 • scratch
 • ,
 • prick
 • ,
 • slit
 • ,
 • dent

2. Депресия, надраскана или издълбана в повърхност

синоним:
 • разрез,
 • драскотина,
 • убождане,
 • цепка,
 • вдлъбнатина

3. An impression in a surface (as made by a blow)

  synonym:
 • dent
 • ,
 • ding
 • ,
 • gouge
 • ,
 • nick

3. Впечатление в повърхност (, направено от удар )

синоним:
 • вдлъбнатина,
 • Динг,
 • Гудж,
 • Ник

verb

1. Make a depression into

 • "The bicycle dented my car"
  synonym:
 • indent
 • ,
 • dent

1. Направете депресия в

 • "„велосипедът вдъхна колата ми“"
синоним:
 • тире,
 • вдлъбнатина

Examples of using

Stopgap measures won't make a dent in drug addiction.
Временните мерки няма да имат никакъв ефект върху наркотичната зависимост.