Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "demon" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "демон" на български език

EnglishBulgarian

Demon

[Демон]
/dimən/

noun

1. An evil supernatural being

  synonym:
 • devil
 • ,
 • fiend
 • ,
 • demon
 • ,
 • daemon
 • ,
 • daimon

1. Зло свръхестествено същество

  синоним:
 • дявол
 • ,
 • Фиенд
 • ,
 • демон
 • ,
 • Daimon

2. A cruel wicked and inhuman person

  synonym:
 • monster
 • ,
 • fiend
 • ,
 • devil
 • ,
 • demon
 • ,
 • ogre

2. Жесток нечестив и нечовешки човек

  синоним:
 • чудовище
 • ,
 • Фиенд
 • ,
 • дявол
 • ,
 • демон
 • ,
 • OGRE

3. Someone extremely diligent or skillful

 • "He worked like a demon to finish the job on time"
 • "She's a demon at math"
  synonym:
 • demon

3. Някой изключително старателен или сръчен

 • "Той работеше като демон, за да завърши работата навреме"
 • "Тя е демон по математика"
  синоним:
 • демон