Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Delicacy на български език

EnglishBulgarian

Delicacy

/dɛləkəsi/

noun

1. The quality of being beautiful and delicate in appearance

 • "The daintiness of her touch"
 • "The fineness of her features"
  synonym:
 • daintiness
 • ,
 • delicacy
 • ,
 • fineness

1. Качеството да си красива и деликатна на външен вид

 • "Мръсотията на докосването й"
 • "Фиността на нейните черти"
  синоним:
 • замаяност
 • ,
 • деликатес
 • ,
 • финост

2. Something considered choice to eat

  synonym:
 • dainty
 • ,
 • delicacy
 • ,
 • goody
 • ,
 • kickshaw
 • ,
 • treat

2. Нещо, считано за избор за ядене

  синоним:
 • Dainty
 • ,
 • деликатес
 • ,
 • Goody
 • ,
 • Kickshaw
 • ,
 • лакомство

3. Refined taste

 • Tact
  synonym:
 • delicacy
 • ,
 • discretion

3. Изискан вкус

 • Такт
  синоним:
 • деликатес
 • ,
 • дискретност

4. Smallness of stature

  synonym:
 • delicacy
 • ,
 • slightness

4. Дребност на ръста

  синоним:
 • деликатес
 • ,
 • лекота

5. Lack of physical strength

  synonym:
 • fragility
 • ,
 • delicacy

5. Липса на физическа сила

  синоним:
 • чупливост
 • ,
 • деликатес

6. Subtly skillful handling of a situation

  synonym:
 • delicacy
 • ,
 • diplomacy
 • ,
 • discreetness
 • ,
 • finesse

6. Фино умело справяне със ситуация

  синоним:
 • деликатес
 • ,
 • дипломация
 • ,
 • дискретност
 • ,
 • Финес

7. Lightness in movement or manner

  synonym:
 • airiness
 • ,
 • delicacy

7. Лекота в движение или начин

  синоним:
 • проветряване
 • ,
 • деликатес