Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "defer" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "отлагам" на български език

EnglishBulgarian

Defer

[Отлагане]
/dɪfər/

verb

1. Hold back to a later time

 • "Let's postpone the exam"
  synonym:
 • postpone
 • ,
 • prorogue
 • ,
 • hold over
 • ,
 • put over
 • ,
 • table
 • ,
 • shelve
 • ,
 • set back
 • ,
 • defer
 • ,
 • remit
 • ,
 • put off

1. Задръжте се за по-късен момент

 • "Да отложим изпита"
  синоним:
 • отложете
 • ,
 • пророг
 • ,
 • задръжте
 • ,
 • сложи
 • ,
 • маса
 • ,
 • рафт
 • ,
 • назад
 • ,
 • отлагам
 • ,
 • мисия

2. Yield to another's wish or opinion

 • "The government bowed to the military pressure"
  synonym:
 • submit
 • ,
 • bow
 • ,
 • defer
 • ,
 • accede
 • ,
 • give in

2. Отстъпвайте пред чуждото желание или мнение

 • "Правителството се преклони пред военния натиск"
  синоним:
 • подай
 • ,
 • лък
 • ,
 • отлагам
 • ,
 • присъединявам се
 • ,
 • предай се