Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "deem" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "смятам" на български език

EnglishBulgarian

Deem

[Считам]
/dim/

verb

1. Keep in mind or convey as a conviction or view

 • "Take for granted"
 • "View as important"
 • "Hold these truths to be self-evident"
 • "I hold him personally responsible"
  synonym:
 • deem
 • ,
 • hold
 • ,
 • view as
 • ,
 • take for

1. Имайте предвид или предайте като убеждение или възглед

 • "Вземете за даденост"
 • "Виж като важен"
 • "Задръжте тези истини да бъдат очевидни"
 • "„аз го държа лично отговорен“"
  синоним:
 • deem
 • ,
 • задръжте
 • ,
 • изглед като
 • ,
 • Вземи за