Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "decrepit" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "отпадък" на български език

EnglishBulgarian

Decrepit

[Немощен]
/dəkrɛpɪt/

adjective

1. Worn and broken down by hard use

 • "A creaky shack"
 • "A decrepit bus...its seats held together with friction tape"
 • "A flea-bitten sofa"
 • "A run-down neighborhood"
 • "A woebegone old shack"
  synonym:
 • creaky
 • ,
 • decrepit
 • ,
 • derelict
 • ,
 • flea-bitten
 • ,
 • run-down
 • ,
 • woebegone

1. Износени и разградени от твърда употреба

 • "Скърцаща барака"
 • "Ужасен автобус ... седалките му се държат заедно с триеща лента"
 • "Диван, ухапан от бълхи"
 • "Протичащ квартал"
 • "Стара барака на woebegone"
  синоним:
 • скърцащ
 • ,
 • ужасен
 • ,
 • изоставен
 • ,
 • ухапан от бълхи
 • ,
 • run-надолу
 • ,
 • woebegone

2. Lacking bodily or muscular strength or vitality

 • "A feeble old woman"
 • "Her body looked sapless"
  synonym:
 • decrepit
 • ,
 • debile
 • ,
 • feeble
 • ,
 • infirm
 • ,
 • rickety
 • ,
 • sapless
 • ,
 • weak
 • ,
 • weakly

2. Липсва телесна или мускулна сила или жизненост

 • "Немощна старица"
 • "Тялото й изглеждаше безсмислено"
  синоним:
 • ужасен
 • ,
 • дебиле
 • ,
 • немощен
 • ,
 • недъгав
 • ,
 • рикошет
 • ,
 • безхаберен
 • ,
 • слаб
 • ,
 • слабо