Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cyclic" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "цикличен" на български език

EnglishBulgarian

Cyclic

[Цикличен]
/saɪklɪk/

adjective

1. Conforming to the carnot cycle

  synonym:
 • cyclic

1. В съответствие с цикъла на carnot

  синоним:
 • цикличен

2. Forming a whorl or having parts arranged in a whorl

 • "Cyclic petals"
 • "Cyclic flowers"
  synonym:
 • cyclic

2. Образувайки вихър или с части, подредени във вихър

 • "Циклични венчелистчета"
 • "Циклични цветя"
  синоним:
 • цикличен

3. Of a compound having atoms arranged in a ring structure

  synonym:
 • cyclic

3. На съединение с атоми, подредени в пръстенна структура

  синоним:
 • цикличен

4. Recurring in cycles

  synonym:
 • cyclic
 • ,
 • cyclical

4. Повтарящи се в цикли

  синоним:
 • цикличен

5. Marked by repeated cycles

  synonym:
 • cyclic

5. Маркирани с многократни цикли

  синоним:
 • цикличен