Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Cyanide на български език

EnglishBulgarian

Cyanide

/saɪənaɪd/

noun

1. Any of a class of organic compounds containing the cyano radical -cn

  synonym:
 • nitrile
 • ,
 • nitril
 • ,
 • cyanide

1. Всяко от клас органични съединения, съдържащи циано радикал -cn

  синоним:
 • нитрил
 • ,
 • нитрил
 • ,
 • цианид

2. An extremely poisonous salt of hydrocyanic acid

  synonym:
 • cyanide

2. Изключително отровна сол на циановодородна киселина

  синоним:
 • цианид